Ďalší krok smerom k novej nemocnici v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave začala rokovania s Univerzitnou nemocnicou v Martine, štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, o možnostiach vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom Univerzity Komenského v Bratislave.


Na týchto pozemkoch by mala časom vzniknúť nová nemocnica s názvom Univerzitná nemocnica sv. Martina. Univerzita Komenského v Bratislave plne podporuje tento investičný zámer, pretože si uvedomuje dôležitosť vzdelávania budúcich lekárov v dôstojných a moderných priestoroch. Univerzita aktuálne rokuje o optimálnom právnom riešení vysporiadania pozemkov vzhľadom na rigidnú legislatívu v tejto oblasti.