DAJTE SA ZAOČKOVAŤ PROTI CHRÍPKE, VYZÝVA DEKAN FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK

Bratislava 11. októbra 2021: Výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení na Slovensku poklesol v minulej sezóne podľa Úradu verejného zdravotníctva SR oproti predchádzajúcej o viac ako 40 % „vďaka“ pandémii ochorenia COVID-19, keďže ľudia sa viac chránili. Napriek tomu chrípkové ochorenia zostávajú vysoko rizikové najmä pre starších pacientov a pacientov s inými základnými ochoreniami. Najohrozenejší sú pacienti s kardiovaskulárnymi či onkologickými ochoreniami alebo s cukrovkou. Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ján Klimas upozorňuje na jednoduché riešenie.


Chrípka je nákazlivé respiračné ochorenie, ktorému na Slovensku ročne podľahne viac ako 800 ľudí. Toto číslo sa v porovnaní s počtom úmrtí na iné, nenákazlivé ochorenia pre niekoho nemusí zdať vysoké. Ide však o zbytočné úmrtia, ktorým je možné predísť očkovaním.

Celkový podiel zaočkovanosti populácie proti chrípke bol v sezóne 2019/2020 na Slovensku pod úrovňou 5 % a rizikovej populácie vo veku 65+ bol pod 12 %. Podľa údajov OECD má Slovensko najnižšiu zaočkovanosť v rámci krajín Európskej únie. Pritom odporúčania medzinárodných autorít ako Svetová zdravotnícka organizácia a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb hovoria o potrebe zaočkovanosti populácie na úrovni aspoň 30 % celkovo, resp. minimálne 75 % u rizikovej populácie.

„Úmrtia na chrípku patria k tým, ktoré dokážeme odvrátiť. Jedným z vhodných spôsobov je motivovať zdravotníckych pracovníkov k šíreniu informovanosti smerom k rizikovej populácii. A samozrejme ísť príkladom,“ hovorí dekan Farmaceutickej fakulty UK Ján Klimas, ktorý sa v októbri dal tiež zaočkovať proti chrípke.

Cena jednej dávky vakcíny pre jedného človeka na Slovensku je 11,16 eur a je plne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. V minulej sezóne 2020/2021 sa podalo spolu viac ako 308-tisíc dávok. Náklady na zaobstaranie týchto vakcín z verejného zdravotného poistenia bez úhrady za podanie pacientovi, boli na úrovni necelých 3,5 milióna eur. Pritom podľa štúdie z Janovskej univerzity, uverejnenej v roku 2012 v časopise Human Vaccines & Immunotherapeutics, boli náklady na liečbu chrípky u pacienta vo veku 18 – 65 rokov 940 eur a u pacienta vo veku 65+ boli až 1 270 eur.

Podobne podľa publikovaných údajov vedeckej štúdie holandského Centre for Infectious Diseases Epidemiology and Surveillance a Centre for Infectious Disease Control z roku 2020 v časopise The European Journal of Health Economics boli priemerné náklady na hospitalizáciu pacienta s chrípkou v Holandsku na úrovni 6 100 – 8 300 eur, čo predstavuje 20 – 28 miliónov eur ročne a strata produktivity v dôsledku ochorenia na chrípku (pozn. nepriame náklady) bola len vo Francúzsku a Nemecku už v roku 2008 podľa časopisu Pharmacoeconomics odhadovaná na 6,4 až 9,8 miliardy eur ročne. Podľa novších údajov z roku 2019 správa britského think-tanku International Longevity Center UK uvádza, že každoročne sa chrípkou nakazí viac ako 90 miliónov ľudí vo veku 50+, najmä z ekonomicky lepšie situovaných krajín, čo predstavuje stratu 159 miliónov pracovných dní, čo sa rovná ekonomickej strate viac ako 33 miliárd eur.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí očkovanie k najefektívnejšiemu nástroju v boji proti šíreniu vírusu chrípky. Očkovaný človek chráni seba a zároveň chráni aj svoje okolie. Najmä zdravotníci, ktorí sú v dennodennom kontakte s pacientmi, by mali byť očkovaní. Rovnako by mali byť očkovaní aj študenti zdravotníckych odborov, ktorí vykonávajú odbornú prax v zdravotníckych zariadeniach. Je to v prospech ich samotných, ako aj v prospech ich pacientov.