Čo sa naučil americký misionár od amazonského kmeňa? (prednáška prof. D. Everetta)

21. marca 2017 (utorok) o 17.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Moyzesova sieň, vchod - Vajanského nábr.


V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa v utorok 21. marca 2017 o 17.00 hod. uskutoční prednáška svetoznámeho profesora lingvistiky a antropológie Daniela Everetta.

Spoluorganizátorom prednášky "Čo sa naučil americký misionár od amazonského kmeňa?" je aj Filozofická fakulta UK.

CV prof. Everetta