Can Neuroanatomical Cadaveric Feasibility Studies Drive Neurosurgical Practice?

5. 5. 2022, 14:30 hod., LF UK


Profesor Tubbs sa s nami spojí prostredníctvom telemostu už 5. mája 2022 o 14:30 hod. Jeho prednášku si môžete vypočuť buď priamo vo Veľkej posluchárni LF UK (Sasinkova ulica 4, Bratislava) alebo prostredníctvom online prenosu cez MS TEAMS.

Pozvanie prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc., dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave, na 60. ročník fakultnej konferencie ŠVOČ LF UK prijala tento rok skutočne svetová osobnosť súčasného klinicky orientovaného vedeckého bádania, prof. R. Shane Tubbs z USA. Profesor R. Shane Tubbs je klinický anatóm, ktorý má za sebou 25 ročnú prax na detskej neurochirurgii v rámci nemocnice Children´s Hospital in Birmigham, USA. V súčasnosti pôsobí ako profesor neurochirurgie a anatómie na Lekárskej fakulte Tulane University v meste New Orleans. Jeho odborný záujem sa sústreďuje na „reverznú translačnú anatómiu“, čo znamená, že odpovede na mnohé chirurgické otázky a nejasnosti hľadá prostredníctvom základného anatomického výskumu v pitevni. Výsledkom jeho štúdií je nie len hlbšie pochopenie anatomických vzťahov v rámci nervového systému, ale aj znižovanie chorobnosti a úmrtnosti po neurochirurgických zákrokoch. Táto jeho „vyšetrovacia“ paradigma bola podkladom viac ako 1 600 recenzovaných publikácií, na ktorých sa profesor Tubbs podieľal. Medzi jeho ďalšie odborné záujmy patria vrodené chyby centrálneho nervového systému. Popri svojej vedeckej a klinickej praxi bol editorom alebo autorom vyše 50 anatomických učebníc vrátane svetoznámych aktuálnych vydaní Gray’s Anatomy, Netter’s Atlas of Human Anatomy, alebo rozsiahlej monografie Bergman’s Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation. Profesor Tubbs je šéfredaktorom vedeckého časopisu Clinical Anatomy a aktuálne je aj prezidentom Americkej spoločnosti klinických anatómov. Patrí medzi najväčšie svetové osobnosti súčasnej klinicky orientovanej anatómie.