Arbitration Conference 2017

27. apríla 2017 (štvrtok) od 9.00 hod., Auditorium maximum, 2. posch., historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Americká obchodná komora v Slovenskej Republike a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) si vás dovoľujú pozvať na podujatie - Arbitration Conference 2017, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2017 od 9.00 hod. v priestoroch Auditoria maximum PraF UK.

Na konferencii vystúpia aj bývalá prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., pôsobiaca vo funkcii verejnej ochrankyne práv, a aktuálny prorektor UK pre legislatívu a predseda Rekodifikačnej komisie nového Občianskeho zákonníka doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

Program konferencie:

8.30 - 9.00 hod. - Registrácia

9.00 - 9.10 hod. - Otvorenie konferencie

Jake SLEGERS, Výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR

Mária PATAKYOVÁ, Verejný ochranca práv

9.10 - 9.40 hod. - Úvodný prejav

Lucia ŽITŇANSKÁ, Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR 

9.40 – 11.10 hod. - 1. PANEL: DOKAZOVANIE V ROZHODCOVSKOM KONANÍ V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

Vystúpia:

Alexander BĚLOHLÁVEK, Právnická kancelária Bělohlávek, Praha, ČR

Kostiantyn LIKARCHUK, Partner, Kinstellar, Kyjev, Ukrajina

Lucia RAIMANOVÁ, Advokát, Allen & Overy, Bratislava

11.10 – 11.40 hod. - PRESTÁVKA & NETWORKING

11.40 – 12.10 hod. - PREZENTÁCIA A "KRST" KOMENTÁRU K ZÁKONU O ROZHODCOVSKOM KONANÍ

Juraj GYÁRFÁŠ, Advokát, Allen & Overy, Bratislava

Marek ŠTEVČEK, Prorektor UK a predseda Rekodifikačnej komisie nového Občianskeho zákonníka

Alexander BĚLOHLÁVEK, Právnická kancelária Bělohlávek, Praha, ČR

12.10 – 13.30 hod. - 2. PANEL: AKTUÁLNE VÝZVY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA NA SLOVENSKU

Vystúpia:

Kristián CSACH, Advokát, PRK Partners, a docent obchodného práva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Martin MAGÁL, Partner, Allen & Overy, Bratislava

Karol ŠIŠKA, Partner, Šiška & Partners, Bratislava

13.30 hod. - UKONČENIE KONFERENCIE

 

Účasť na konferencii je bezplatná.

Jazyk konferencie: slovenský/anglický (simultánny preklad bude zabezpečený)

Registrácia prebieha do 20. apríla 2017 na e-mailovej adrese pavel.lackoflaw.uniba.sk.

Pozvánka na konferenciu