Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

22. máj 2019 (streda), 9.00 hod., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK, Aula UK), Šafárikovo námestie 6, Bratislava


PraF UK  v spolupráci s Protimonopolným úradom SR a platformou v oblasti hospodárskej súťaže W@CompetitionCEE organizuje spoločnú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom  „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 22. mája 2019 v Aule UK.

O svoje skúsenosti sa podelia významní hostia, zástupcovia Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, OECD, akademici, ako aj experti na súťažné právo z právnických kancelárií a konzultačných spoločností.

V prípade, že sa konferencie chcete zúčastniť, je potrebná registrácia.