70. výročie Pedagogickej fakulty UK

7. decembra 2016 (streda) o 14.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6


V stredu 7. decembra 2016 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK slávnostné zhromaždenie spojené s odovzdávaním ocenení.

Súčasťou osláv bude interdisciplinárna vedecká konferencia pod záštitou prof. PaedDr. Alice Vančovej, CSc., dekanky Pedagogickej fakulty UK (8. decembra 2016, PdF UK).

Bližšie informácie o Pedagogickej fakulte UK, jej poslaní a histórii: webstránka fakulty