70. chirurgický deň Kostlivého

2. decembra 2016 (piatok), registrácia od 7.00 hod., Grand Hotel Pressburg, Antolská 2, Bratislava


Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenská lekárska spoločnosť vás pozývajú na "70. chirurgický deň Kostlivého", ktorého ústrednou témou bude "Chirurgia budúcnosti, budúcnosť chirurgie".

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Národnej rady SR JUDr. Andreja Danka, ministra školstva SR prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., a dekana Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

Viac informácií nájdete v pozvánke a v programe podujatia.