20 rokov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

2. júna od 10.00 do 12.00 h v priestoroch FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava


Dňa 5. júna 2022 si pripomenieme 20 rokov od uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým bola zriadená Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK a v septembri 20 rokov od jej prvej výučby.

Pri príležitosti tohto výročia vás Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK pozýva na tri profesorské prednášky významných a medzinárodne uznaných odborníkov na aktuálne témy riešené a aplikované v oblasti spoločenských a ekonomických vied, spojené s diskusiou. Uskutočnia sa dňa 2. júna 2022 v čase od 10.00 do 12.00 h v priestoroch FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava. Následne vás pozývame na neformálne posedenie a pokračovanie či už odborných alebo aj bežno-životných diskusií spojených s rautom v priestoroch záhrady FSEV UK.  

Program:

Od 10.00 do 10.15 h - slávnostný príhovor dekanky

Od 10.15 do 12.00 h - tri profesorské prednášky, prednášajúci:

  • prof. Martin Kahanec, PhD., Central European University, prednáška na tému Cnostné a bludné kruhy pokroku v spoločenských a ekonomických vedách na Slovensku: Program pre popredné osobnosti
  • prof. Ing. Emília Beblavá, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, prednáška na tému Príliš slabá pre náročných, príliš náročná pre slabých? Svet poznania, inovácií a účinného učenia a miesto FSEV v ňom
  • prof. Charles de Bartolome, University of Colorado, US, prednáška na tému Preteky na predmestie: postavenie chudobných v metropolitnej oblasti

Podujatie je na pozvánke.