100. výročie Hnutia 4. mája v Číne

2. - 3. mája 2019 (štvrtok - piatok), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), Moyzesova sieň, Vajanského nábrežie 12, Bratislava


V dňoch 2. a 3. mája 2019 sa v Moyzesovej sieni FiF UK uskutoční Medzinárodná vedecká konferencia s názvom "100. výročie Hnutia 4. mája 1919 v Číne: vplyv Hnutia 4. mája na moderný čínsky jazyk a modernú a súčasnú čínsku literatúru". Konferencia bude príspevkom slovenskej sinológie k 100. výročiu Hnutia 4. mája v Číne. Na konferenciu pricestujú viac ako štyri desiatky odborníkov na čínsky jazyk, literatúru a intelektuálnu históriu. 

Na plenárnych prednáškach vystúpia poprední svetoví sinológovia. S príhovorom vystúpi aj zakladateľ slovenskej sinológie Marián Gálik, špecialista na Hnutie 4. mája a na čínsku literatúru.

Hnutie 4. mája bolo významné modernizačné hnutie v moderných dejinách Číny, časovo rámcované rokmi 1917 - 1921. Išlo o intelektuálnu revolúciu, o sociálno-politické hnutie, ktorého hlavnými bodmi boli demokracia, sloboda jedinca, národná nezávislosť a reforma čínskeho jazyka a čínskej kultúry ako takej.

Konferencia sa koná v spolupráci s Konfuciovým inštitútom pri FiF UK a Katedrou východoázijských štúdií FiF UK, ktorá je jediným akademickým pracoviskom, kde sa študuje čínština na úrovni vysokoškolského štúdia na Slovensku.