100 rokov Právnickej fakulty UK

6. 9. 2022 - 29. 9. 2022, PraF UK


06. 09. 2022 09.30 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Oslava storočnice bude prebiehať počas celého mesiaca september a zahŕňa bohatý program. V utorok, 6. 9. 2022 o 11:00 začíname program otvorením výstavy vo vestibule Právnickej fakulty UK. Výstava ponúkne pohľad na štúdium práva na území Slovenska pred vznikom Univerzity Komenského i po jej vzniku, priblíži nám historické i súčasné sídla Právnickej fakulty UK, dôležité aspekty štúdia a predstaví jej jednotlivé pracoviská, katedry a ústavy.

Pri tejto príležitosti vytvorila Právnická fakulta aj Facebookovú stránku.