100 rokov Filozofickej fakulty UK v Bratislave - slávnostné zhromaždenie akademickej obce

25. októbra 2021 o 10.00 hod. (pondelok), Aula UK (Šafárikovo námestie 6, Bratislava)


Pri príležitosti stého výročia začiatku činnosti Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční slávnostné zhromaždenie akademickej obce fakulty spojené so slávnostným zasadnutím jej akademického senátu a vedeckej rady.

PROGRAM:

10.00 - 12.30 h - Slávnostné zhromaždenie v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo námestie 6, Bratislava – Staré Mesto).


12.30 h - Recepcia v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova 2, vstup z Vajanského nábrežia 12.


Vstup na podujatie len pre pozvaných hostí - zástupcovia spolupracujúcich fakúlt, vedenie univerzity, veľvyslancov krajín spolupracujúcich s fakultou, vedúcich katedier fakulty.


Zhromaždenie aj recepcia sa budú konať v režime "kompletne zaočkovaní", teda pre osoby plne zaočkované proti COVID-19.