TK: Posledná šanca zachrániť študentské mesto?

27. júna 2023 o 10.30 hod., Mlynská dolina (parkovisko pred výškovou budovou Ľ. Štúra)


Tlačová konferencia Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa bude týkať budúcnosti najväčších slovenských internátov – Mlynov UK, sa bude konať v utorok 27. júna 2023 o 10.30 h vo vonkajších priestoroch internátov v Mlynskej doline (parkovisko pred výškovou budovou Ľ. Štúra).

Vystúpia na nej rektor UK Marek Števček a prorektorka UK pre majetok a investície Jana Duračinská.

Dlhodobo podfinancované internáty potrebujú zásah presahujúci finančné možnosti Univerzity Komenského. Šanca, že sa internáty podarí zachrániť z Plánu obnovy a odolnosti SR, je už v týchto dňoch v podstate nereálna.