Študenti športujú aj online

Ako sa aktuálne športuje na fakulte telesnej výchovy a športu a ako prebieha výučba praktických predmetov počas dištančnej výučby? Viac o online výučbe na fakulte nám prezradil prodekan FTVŠ UK Ľuboš Rupčík.


Vaša fakulta je špecifická vo výučbe praktických predmetov. Ako prebieha vyučovanie v tomto čase?

Výučbu praktických predmetov dištančnou formou nie je možné realizovať vo všetkých športoch. Aj keď opatrenia sa už zvoľnili a je možné využívať aj vonkajšie športoviská, je veľmi komplikované realizovať dištančnú formu výučby praktických športových predmetov. Skôr sa zameriavame na plnenie čiastkových požiadaviek, ktoré je možné takouto formou realizovať a kontrolovať. Napríklad pri predmete aeróbna gymnastika a prostné cvičenia nám študenti posielajú videá s ukážkami rôznych druhov aerobiku a musíme priznať, že v tomto sú študenti veľmi kreatívni.

Čo v prípade, ak niekto nemá vhodné priestory alebo cvičebné pomôcky?

V tomto smere sa spoliehame hlavne na to, že situácia sa bude postupne uvoľňovať. Začínajú sa otvárať vonkajšie športoviská, čo je veľmi pozitívne. Veríme, že situácia bude natoľko priaznivá a budeme môcť absolvovať aspoň časť blokovej formy výučby a tým pádom aspoň čiastočne nahradiť tento výpadok.

Ako prebieha hodnotenie pri týchto špecifických predmetoch?

V niektorých predmetoch je možné poslať videoukážku, na ktorej študent preukáže potrebnú zručnosť. Nie je to však možné pri všetkých praktických predmetoch. Napríklad predmet plávanie, ktorý je naviazaný na špecifické prostredie, tam táto možnosť momentálne nie je. Vyučujúci sú však v kontakte so študentmi a budú ich informovať o možnostiach plnenia kreditových požiadaviek, keď to situácia umožní.

Máte skúsenosti s rôznymi aplikáciami v mobile, ktoré zaznamenávajú hodnoty pri cvičení? Využívajú študenti takéto pomôcky?

Myslím si, že používanie rôznych aplikácií je v dnešnej dobe bežné a veľmi prospešné. Tak, ako sa moderná technika používa v tréningových procesoch, tak sa dá použiť aj vo vyučovaní. Sú rôzne aplikácie, ktoré dokážu vyhodnotiť techniku z rôznych uhľov pohľadu a tým preukázať správnosť cvičení.

Ako vnímajú vaši študenti túto situáciu?

Študenti to vnímajú rôznorodo. Sú takí, ktorí rešpektujú danú situáciu a snažia sa jej prispôsobiť a plniť požadované veci. Ale sú aj takí, ktorí to nesú dosť ťažko, nemajú vhodné podmienky a ani prostriedky. Tým sa snažíme pomáhať.

Myslíte si, že si vedia samostatne a plnohodnotne nahradiť praktickú formu výučby?

Vo väčšine prípadov je to dosť komplikované, hlavne pri predmetoch, ktoré sú veľmi viazané na techniku cvičenia. V gymnastike, pokiaľ nie je správne vysvetlená a realizovaná technika, tak samostatne to vykonať bez prípravy s vyučujúcim je nebezpečné.  Nehovoriac o loptových hrách, atletike, plávaní a iných športoch, ktoré sú veľmi často naviazané aj na kontakt s protihráčom, resp. spoluhráčom.

Ako hodnotíte priebeh online výučby? Vedeli by ste si predstaviť takéto štúdium ako štúdium budúcnosti alebo by ste radšej ostali pri osobnom kontakte so študentom?

Viem si to predstaviť ako súčasť prezenčnej formy výučby ako doplnok pri vzdelávaní. Nie však pri výučbe praktických predmetov, kde osobný kontakt vyučujúci-študent je nevyhnutný a veľmi potrebný vzhľadom na rôzne špecifiká, ktoré šport prináša.