Nadšenci Visual computing vymenili Smolenice za online

Začiatkom mája sa zvyčajne účastníci tradičnej medzinárodnej vedeckej konferencie študentov vysokých škôl z viacerých krajín stretávajú v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku, aby si vymenili skúsenosti a odovzdali nové vedomosti z oblasti Visual computing. Tento rok sa však v prvú májovú nedeľu a pondelok stretli len prostredníctvom videohovorov a chatovacích okien.


Central European Seminar on Computer Graphics (CESCG) tak oslavoval svoje 24. narodeniny vo virtuálnom priestore. Stretlo sa tu okolo 140 účastníkov, ktorí si v priamom prenose alebo zo záznamu vypočuli prednášky k 17 študentským prácam. 

Konferenciu otvoril profesor Daniel Sýkora z pražského ČVÚT so svojou prednáškou o spojení kreativity a umelej inteligencie. Organizátori na tento rok pripravili ambiciózny plán rozšírenia konferenčného programu o dva dni špecializovaných praktických workshopov. Zo štyroch plánovaných tematických okruhov však nakoniec mohli byť vo virtuálnom priestore realizované len dva. S pozitívnymi ohlasmi sa stretol najmä celodenný úvod do deep learningu pod vedením Martina Tamajku z FIIT STU v Bratislave. Záver konferencie patril zas profesorovi Marcovi Stretovi z JKU v Linzi, ktorý poslucháčov previedol výskumom techník pre vizualizáciu dát. 

Nechýbalo ani ocenenie najlepšej študentskej práce. Prvé tri miesta si podelili študenti z TU Wien (Thorsten Korpitsch, Stefan Stappen) a TU Graz (Alexander Weinrauch). Laureátkou ceny pre najlepšiu mladú vedkyňu sa stala Monika Wißmann z VRVis Research Center vo Viedni. Ceny publika za najlepšie prezentácie putovali do Česka, Rakúska a Maďarska. Jedna cena však ostala aj doma. František Ďurana z FIIT STU v Bratislave obsadil v diváckom hlasovaní delené tretie miesto. Našu univerzitu reprezentoval Richard Tóth z FMFI UK, ktorý pod vedením Adama Riečického publikoval článok Application of Subsurface Scattering Techniques on Responsive Visualization of 3D Range Scans.

Virtuálny priestor napriek pokročilým technológiám nedokázal nahradiť diskusie pri káve počas prestávok a tak odprednášané témy nerezonovali v malých skupinách do neskorého večera. Organizátori podujatia sa však zhodli, že netradičný konferenčný rok zmenil ich pohľad na prípravu vedeckých podujatí. „Ako najlepšia cesta do budúcnosti sa nám javí prepojenie virtuálnej prípravy študentov a záverečnej „live“ konferencie. Ostáva nám len dúfať, že o rok už bude opäť možné stretnúť sa v Smoleniciach,“ dodáva Martin Ilčík z Technickej univerzity vo Viedni.

Na webe konferencie nájdete aj knižnicu odprezentovaných prác.