K študentskej konferencii sa môžete pripojiť aj online

Obľúbená forma konferencií pre všetkých vedychtivých študentov, známa pod názvom študentská vedecká a odborná činnosť, je tradíciou na väčšine fakúlt. Aj Lekárska fakulta UK ju organizuje každoročne, a to koncom apríla. Napriek všetkým obmedzeniam, ktoré nás tento rok postretli, však v tradícii pokračuje. Rozdiel je len v tom, že sa uskutočňuje online.


Už viac ako polstoročie sa študenti LF UK v Bratislave popri svojom náročnom štúdiu aktívne zapájajú aj do vedecko-výskumných aktivít jednotlivých pracovísk fakulty. Pomáhajú pri zbieraní a analýze dát, rôznych pokusoch, ale aj vyšetreniach. Aj preto pred niekoľkými desaťročiami vznikla iniciatíva, ktorá stála za tým, aby sa výsledky vedeckého bádania študentov prezentovali formou každoročnej konferencie. „Sme nesmierne radi, že táto iniciatíva prerástla do tradície. Hoci sme premýšľali, či ju vôbec organizovať, povedali sme si, že sa tejto myšlienky nevzdáme, akurát sa prispôsobíme danej situácii. A tak sme 59. ročník preniesli do virtuálneho priestoru,“ vysvetľuje prodekan LF UK pre vedu Ivan Varga. Súčasťou konferencie je aj 15. ročník konferencie doktorandov, do ktorej sa zapája 44 študentov.

V nasledujúcich dvoch týždňoch si tak môžete na webe LF UK pozrieť a vypočuť 44 prednášok, v ktorých študenti a doktorandi prezentujú výsledky svojich výskumov. Prednášky sú rozdelené do štyroch kategórií a nechýba ani tradičné otvorenie konferencie, ktorého súčasťou je úvodné slovo dekana LF UK Juraja Šteňa, ako aj vyžiadaná prednáška svetovo uznávaného infektológa Vladimíra Krčméryho, prednostu Mikrobiologického ústavu LF UK a UNB. Zaspomínal si na časy, kedy sám vyhral fakultné kolo tejto konferencie. Po prihlásení tiež môžete jednotlivým súťažiacim posielať otázky do diskusie. „Diskusia je neoddeliteľnou súčasťou každej konferencie a schopnosť vhodne odpovedať na otázky širokej odbornej verejnosti pomôže aj komisiám pri určení poradia víťazov,“ dodáva prodekan Ivan Varga. Návod, ako sa do diskusie zapojiť, nájdete tu.

Konferencia prebieha od 4. do 18. mája, kedy komisia zverejní mená troch víťazov v každej kategórii.