Zapájajte sa do kvalitných mimoškolských aktivít, radí spoluzakladateľka organizácie Nexteria

Vysoká škola každého svojho absolventa poznačí. V dobrom. Vie o tom svoje aj absolventka Fakulty managementu UK Ivana Boledovičová, ktorá prostredníctvom Nexterie, neziskovej organizácie na výchovu budúcich lídrov, zostala v spätosti s našou univerzitou dlhé roky od absolvovania svojho štúdia. A keďže sa nedávno uskutočnilo kariérne podujatie Night of Chances plné inšpiratívnych líderských osobností, workshopov či pracovných príležitostí, ktoré organizuje práve Nexteria, rozhodli sme sa našu úspešnú absolventku osloviť, aby sme sa dozvedeli viac nielen o samotnom podujatí, ale tiež o tom, čo všetko zahŕňa snaha založiť na Slovensku neziskovku, akí ľudia vyhľadávajú ich služby, ale i to, či je podľa nej líder aj tímový hráč.


29. 11. 2019 10.13 hod.
Od: Zdenka Krasňanská
Ako vznikla myšlienka založiť neziskové združenie Nexteria?

Na začiatku bola chuť skupiny absolventov Fakulty managementu UK ostať v kontakte a vrátiť späť niečo svojej škole – prepájať ju s praxou, prinášať skúsenosti úspešných ľudí medzi študentov. Myšlienka sa rýchlo rozvíjala a naše aktivity sme zamerali na študentov rôznych odborov vrátane technických a humanitných smerov. Existujeme preto, že nám záleží na Slovensku a chceme pomôcť pripraviť a rozvíjať mladú generáciu, ktorá bude našu krajinu pozitívnym spôsobom posúvať vpred.

Dnešná Nexteria vyrástla v zázemí pôvodného združenia Manageria (názov zdôrazňuje aktívnu orientáciu na budúcnosť a je inšpirovaný aj slovom „Slovakia“), ktorá sa venuje najmä študentom vysokých škôl. Inšpiráciou pre nás sú aj iné projekty či organizácie, napr. Teach for Slovakia, kde som tiež zapojená ako finančná riaditeľka. Ide o intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre absolventov a mladých profesionálov rôzneho zamerania, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All. Prináša možnosť robiť tu a teraz veľmi zmysluplnú prácu, meniť vzdelávací systém a zároveň sa ďalej rozvíjať a budovať si líderské zručnosti.

Čo presne má teda Nexteria s našou fakultou managementu?

Fakulta managementu UK je naša alma mater, práve absolventi tejto fakulty boli pri zrode celej myšlienky. Prvé roky sme pracovali z priestorov tejto fakulty a tam sme robili aj väčšinu aktivít pre študentov. Veľmi cenná pre nás bola praktická, ale aj ľudská podpora vedenia fakulty – najmä vtedajšej prodekanky Zuzany Kovačičovej a, žiaľ, už zosnulého pána dekana Jozefa Komorníka.

Vychádzali vaše snahy založiť túto organizáciu aj z toho, že fakulta v tom čase nedostatočne prepájala teóriu s praxou? Skrátka, vám ako vtedajším študentom niečo na fakulte chýbalo...

Vtedy sme to tak určite nevnímali. Svoju fakultu sme vnímali pozitívne, v slovenskom manažérskom kontexte ako najlepšiu vo svojom odbore a mali sme ju radi. Keďže manažment bol vtedy mladý odbor, vtedajšie vedenie fakulty sme poznali ako veľmi progresívne, odvážne a otvorené novým nápadom, prednášalo nám mnoho výborných pedagógov zo zahraničia, študijný pobyt cez Erasmus+ bol na fakulte takpovediac samozrejmosťou. No v tom čase ešte nebolo také bežné, že výučba na školách mala dostatočné prepojenie na prax, a tak sme v tomto smere videli možnosť, ako tomu pomôcť. Slabšia prepojenosť s praxou v tom čase bola najmä odrazom spoločnosti, v ktorej ešte nevyrástla ponovembrová generácia, ktorá by už zároveň dosiahla nejaké úspechy v biznise a mohla ich s nami zdieľať.

Čo to znamená založiť neziskovú organizáciu na Slovensku?

Budovať neziskovú organizáciu na Slovensku nebolo a nie je vôbec ľahké, ale máme radosť z toho, že organizácia organicky rastie a dnes máme 15-členný profesionálny tím. Čo je za tým? V prvom rade ambiciózna a inšpiratívna vízia, vďaka ktorej sa k nám pridávajú mladí ľudia, ale aj skúsené osobnosti z rôznych oblastí, silná orientácia na kvalitu vo všetkom, čo robíme, a mnoho odhodlania, vášne a energie, ktoré za tie roky venovali a venujú realizácii aktivít ľudia v tíme. Dobré meno nám robia aj naši absolventi, ktorých zážitok a príbehy sú pre mladých ľudí vždy najlepšou referenciou, prečo sa zapojiť do našich programov.

Aký bol pri zakladaní váš vklad a akú pozíciu zastávate teraz?

V začiatkoch Nexterie som prinášala skúsenosti z consultingu, kde som predtým pracovala – zastrešovala som nastavovanie procesov v organizácii, individuálny mentoring študentov a vedenie tímov, finančné riadenie či projektové riadenie komplexnejších aktivít. Časom som sa presunula z exekutívnej roly do správnej rady, kde je moja služba spolu s ďalšími členmi zameraná viac na dlhodobejší horizont a strategický rozvoj Nexterie.

Ako vnímate Nexteriu v jej začiatkoch a teraz?

Za približne 10 rokov sa Nexteria posunula z dobrovoľníckej organizácie, kde bok po boku pracovali skúsení profesionáli (vo voľnom čase popri svojom zamestnaní) a študenti, na plne profesionalizovaný tím. Za ten čas sme sa snažili posúvať každým rokom ďalej rozsah aj kvalitu našich aktivít. Pre mňa je obohacujúce pracovať s aktívnymi mladými ľuďmi, sprevádzať ich v skvelých veciach, ktorým sa venujú, a pomáhať im rásť. Za cenný považujem aj mix skúseností z biznisu a občianskeho sektora.

Aká skupina ľudí k vám do organizácie najčastejšie prichádza?

Do aktivít Nexterie sa môžu zapojiť mladí aktívni ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať. Typicky ide o študentov vysokých škôl, ale nie sú výnimkou ani stredoškoláci či mladí absolventi. Vítame študentov naozaj všetkých zameraní, rôznorodosť považujeme za veľké plus. Hlásia sa k nám ľudia, ktorí patria medzi aktívnejších, už majú za sebou niečo, čím sa odlišujú od svojich rovesníkov, ale hlavne majú chuť rozvíjať sa ďalej a robiť niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť.

Aké sú ich očakávania? Ste pre svojich študentov prestížnou organizáciou?

Je to najmä získanie nových zručností, skúsenosti z projektov v praxi, podpora pri rozhodovaní a štartovaní kariéry či vlastných projektov, kontakty, ale láka ich aj komunita mladých aktívnych ľudí, ako sú oni sami. Študenti náš program môžu vnímať pri vstupe do programu ako prestíž, čo je úplne v poriadku, pretože sa snažíme budovať veľmi kvalitný program. Zároveň sa snažíme so študentmi pracovať v programe tak, aby hlavné posolstvá čo si odnášajú, neboli o prestíži, ale o vzťahoch, hodnotách či poslaní.

Očakávania svojich klientov napĺňate najmä prostredníctvom programu Nexteria Leadership Academy. Prezraďte nám o ňom viac.

Program trvá tri roky, počas nich sa študenti stretávajú dva až trikrát týždenne. Robíme pre nich komorné diskusie so zaujímavými ľuďmi, profesionálne školenia, študenti pracujú v tímoch na praktických projektoch v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami z biznisu, ale aj z občianskeho sektora. Okrem toho majú k dispozícii tzv. guida, ktorý ich individuálne sprevádza napr. ich kariérnym či celkove životným rozhodovaním, môže im byť aj mentorom v ich projekte. Prvý rok sa venujeme najmä sebapoznávaniu, nasleduje zameranie na líderstvo a manažment a posledný rok študent pracuje hlavne na vlastnom absolventskom projekte.

Aké úlohy musí študent splniť, aby sa stal vaším absolventom? Aké zaujímavé spolupráce pri vytváraní projektov u vás vznikajú?

Štúdium v Leadership Academy končí absolventským projektom, ktorý má mať aj spoločenský rozmer, čiže má byť užitočný aj niekomu inému okrem študenta. Niekedy ide o spoluprácu študenta s inou už existujúcou organizáciou, kde potom s výsledkami projektu daná organizácia pracuje aj naďalej – ako príklad by som uviedla pomoc s webstránkou a marketingom pre organizáciu venujúcu sa pomoci ľuďom s poruchami príjmu potravy či naštartovanie Instagramu pre Denník N (za tento projekt študent získal aj novinársku cenu).

Aké inšpiratívne osobnosti k vám prichádzajú a aké posolstvá odovzdávajú mladým?

Pozývame osobnosti naozaj z rôznorodých oblastí. Z biznisu by som spomenula šéfa Tatra banky Michala Lidaya, ktorý poskytol cenný „vhľad“ do riadenia špičkovej banky, ale aj autentický osobný príbeh a posolstvo, ktoré hovorí, že nemusíte byť karierista ani extrovert, aby ste mohli byť úspešným riaditeľom veľkej firmy. Prepojenie biznisu a občianskej aktivity skvele priblížila Lucia Pašková z Curadenu – okrem vybudovania inovatívnej a úspešnej firmy je Lucka veľmi aktívna v ekooblasti či fundraisingu pre rôzne občianske iniciatívy. Z prvého sektora sme nedávno mali tú česť privítať Janette Motlovú Maziniovú – Rómku, ktorá ako prvá zo svojej rodiny vyštudovala vysokú školu, napísala autobiografiu Cigánka a v súčasnosti šéfuje Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Spolu so študentmi otvorila tému predsudkov, ale bola aj inšpiráciou pre prácu vo verejnej sfére. Na záver by som spomenula manželov Julku a Mareka Roháčkovcov s ich osobným príbehom a príbehom organizácie Návrat, ktorí poslucháčov inšpirovali svojou odvahou a odhodlaním preberať zodpovednosť za pomoc tým, čo si sami pomôcť nevedia.

Ako sa vlastne z „obyčajného“ človeka stane u vás dobrý líder? A nemali by sme u mladých ľudí podporovať skôr tímového ducha než túžbu po líderstve?

Neexistuje nič také ako hotový líder a ani my z človeka hotového lídra, samozrejme, nerobíme. Našich študentov vyzbrojíme rôznymi zručnosťami, necháme ich zažiť a vyskúšať si rôzne sektory, kde by sa mohli realizovať, a hlavne ich pozývame hľadať svoju vlastnú cestu – čo im dáva zmysel, aké hodnoty sú pre nich dôležité, čo ich napĺňa, v čom vedia byť užitoční. Vyzývame ich k zodpovednosti za seba, za svoje okolie, za spoločnosť aj za tých, ktorí nemali toľko šťastia a potrebujú našu pomoc. Líderstvo v našom ponímaní nie je o elitárstve či statuse, ale o osobnom príklade, o odvahe prevziať zodpovednosť tu a teraz, o službe. Otvárame mladým ľuďom dvere, ale cez nich si musí prejsť každý človek sám.

K vašej druhej otázke: správny líder určite musí byť aj tímový hráč. V programe Leadership Academy kladieme veľký dôraz na spoluprácu – študenti pracujú na projektoch v tímoch, vyskúšajú si viacero tímov, viacero rolí v nich, majú kurzy na vedenie tímu, rôzne sebapoznávacie aktivity, ktoré im pomáhajú porozumieť tomu, ako môžu dobre spolupracovať.

Stretávate aj s prípadmi, že sa k vám študent prihlási a potom zistí, že kurz nie je zrovna jeho „šálka kávy“? Čo potom?

Výberový proces do Leadership Academy má viacero kôl, počas ktorých záujemcov lepšie spoznávame. Aj oni sami môžu nahliadnuť k nám do Nexterie – zažijú našu kultúru, stretnú sa s vedením a s ľuďmi z tímu, môžu sa zúčastniť na vybranom workshope, absolvovať niekoľko osobných rozhovorov. Nie každému však musí tento program sadnúť a nie každý spĺňa naše požiadavky. Ideálne sa nám to podarí vzájomne zistiť ešte počas výberového procesu. Pozor si dávame okrem iného aj na hodnotový súlad s uchádzačom. A musím povedať, že nie všetci študenti program dokončia.

Organizujete tiež Night of Chances. Aký je cieľ tohto podujatia? Na čo sa zameriava?

Night of Chances je kariérne podujatie, ktorého cieľom je pomôcť študentom získať prehľad o kariérnych príležitostiach. S lídrami rôznych organizácií otvárame spoločenské aj kariérne témy. Študenti majú potom možnosť zapojiť sa do workshopu s expertom z danej organizácie a sami si zažiť, ako by daná práca asi vyzerala. Pomáhame študentom zorientovať sa aj v tom, ako si vlastne majú z kariérnych príležitostí vyberať, učíme ich zvažovať, akú má daná organizácia kultúru a prístup k rozvoju svojich ľudí, aký spoločenský dopad a úžitok by práca v nej mala, etické hľadisko jej fungovania, ale aj kvalitu. Ročne organizujeme niekoľko takýchto podujatí v rôznych mestách (Bratislava, Košice, Brno, Londýn) so zameraním na rôzne odbory (biznis, IT, high-tech). Snažíme sa, aby boli podujatia rôznorodým mixom organizácií a príležitostí, od zavedených korporácií cez mladé firmy a organizácie z rôznych sektorov až po rečníkov s inšpiratívnym príbehom, aby bol obzor príležitostí čo najširší.

Aké posolstvo na záver by ste odkázali našim čitateľom, najmä študentom, ktorí momentálne nemajú predstavu, čomu by sa chceli profesionálne venovať v budúcnosti?

Je to úplne normálne, obzvlášť v dnešnej dobe. Určite odporúčam zapájať sa do kvalitných mimoškolských aktivít, ktoré vám pomôžu zorientovať sa, spoznať samých seba a získať skúsenosti, nerezignovať na vlastný rozvoj a stále na sebe pracovať. Vyberajte si prácu či projekt podľa toho, s akými ľuďmi tam budete, pretože kvalitní ľudia vás budú posúvať vpred. Hľadajte, čo vás napĺňa, a nebojte sa pritom robiť aj chyby.

Zaujímavé príbehy, fakty, rozhovory a reportáže nájdete v každom čísle časopisu Naša univerzita