Výzva na predkladanie abstraktov na druhý ročník konferencie o rodových aspektoch v humanitných a sociálnych vedách


20. 06. 2022 12.21 hod.

Prvý ročník konferencie „Genderové perspektivy v humanitních a sociálních vědách“ pod hlavičkou Katedry genderových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe sa konal v roku 2020 pri príležitosti narodenia spisovateľky Boženy Nemcovej (1820 – 1862). Tentoraz sa podujatie uskutoční 4. novembra 2022 a prebehne v online forme, aby na ňom mohol participovať čo najširší účastnícky okruh.

Na interdisciplinárnej konferencii môžu vystúpiť študujúci na doktorandskom a postdoktorandskom stupni, ktorí vnášajú do svojich výskumov feministickú, rodovú alebo queer perspektívu (najmä v oblasti literárnych a divadelných štúdií, filozofie, estetiky, dejín umenia, muzikológie, lingvistiky, prekladateľstva, histórie, mediálnych a kultúrnych štúdií, antropológie, etnológie alebo archeológie). Konferenčným príspevkom môže byť konkrétny problém, kapitola dizertačnej práce alebo prezentácia vybraného metodického prístupu.

Predpísaný rozsah abstraktov je jedna strana vo formáte A4 a vyžaduje sa písmo Times New Roman vo veľkosti 12 (ďalšia strana sa môže použiť na sekundárny zoznam odkazov). Príspevky možno prezentovať v češtine, slovenčine a angličtine a ich dĺžka by nemala presiahnuť 20 minút (bez diskusie). Abstrakty je potrebné zaslať do 15. augusta 2022 na adresu genderff.cuni.cz, pričom organizačný tím si vyhradzuje právo na výber príspevkov. Oznámenie o prijatí bude záujemkyniam a záujemcom doručené do 5. septembra 2022.

Organizačný tím tvoria Mgr. Nikola Bečanová, doc. Mgr. Libuše Heczková, PhD., PhDr. Eva Kalivodová, PhD., Mgr. Olga Słowik.

Odkaz na aktuálny ročník konferencie