Diplomatická akadémia

24. 6. 2022, PraF UK, Šafárikovo námestie č. 6


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje rozširujúce dvojročné štúdium ,,Diplomatická akadémia" v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Diplomatická akadémia sa venuje príprave absolventov univerzít na medzinárodnú kariéru a na vedúce pozície v medzinárodných organizáciách, EÚ, vo verejnej službe a v medzinárodnom obchode. Hlavné oblasti odbornej prípravy zahŕňajú medzinárodné vzťahy, politické vedy, medzinárodné právo a právo EÚ, ekonómia, história a jazyky.