Univerzita bude spolupracovať so Štatistickým úradom SR

Štatistický úrad SR a sedem slovenských univerzít podpísali Memorandum o spolupráci. Spolupráca podporí na školách kritické myslenie a vedecké projekty z oblasti štatistiky.


13. 12. 2023 09.13 hod.
Od: Štatistický úrad SR, OVV RUK

Memorandum slávnostne podpísali v piatok 8. decembra 2023 zástupcovia Štatistického úradu SR a siedmich slovenských univerzít z Bratislavy, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrici a Prešova. Za UK sa podpisu zúčastnila prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci Eva Viglašová.

Memorandum je zásadným krokom k rozšíreniu a posilneniu vzdelávacieho procesu a výskumnej činnosti v oblasti štatistiky. Je platformou pre integráciu oficiálnej štatistiky do akademického sveta prostredníctvom odborných prednášok, podpory pri vypracovávaní záverečných prác študentov, či aktívnej spolupráce na obsahu vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia, vydávaného Štatistickým úradom SR.

„Spoločné projekty, ako sú výskumné iniciatívy, stáže pre študentov, konferencie a semináre, podporia akademické poznatky, a otvoria nové príležitosti pre osobný rozvoj a možnosti uplatnenia študentov na trhu práce,“ uviedol Peter Peťko, predseda Štatistického úradu SR. Memorandum podľa neho otvára dvere k širšej a hlbšej systematickej spolupráci, ktorá bude prospešná pre obe strany.

Nové formy spolupráce úradu s fakultami jednotlivých univerzít podporia vedecký výskum a inovácie a to najmä prostredníctvom spoločných projektov. Študenti dostanú priestor zapojiť sa počas štúdia do inovatívnych štatistických projektov. Školy získajú unikátne výhody, vrátane prístupu k rozsiahlym a aktuálnym štatistickým dátam, ktoré poskytujú príležitosti na skvalitnenie študentských projektov a obohacujú výskumnú činnosť.

Zároveň dôjde k zlepšeniu učebných osnov prostredníctvom aplikácie reálnych dát oficiálnej štatistiky. Spoločné iniciatívy tak zahrnú spoluprácu na vedeckých výskumných projektoch, stáže a pracovných príležitostí pre študentov, ako aj organizáciu konferencií a vzdelávacích podujatí, ktoré umožnia študentom a akademikom kontinuálne rozvíjať svoje znalosti a zručnosti v oblasti štatistiky.

Signatári Memoranda o spolupráci:

·       Štatistický úrad SR

·       Ekonomická univerzita v Bratislave

·       Univerzita Komenského v Bratislave

·       Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

·       Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

·       Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

·       Žilinská univerzita v Žiline

·       Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove