Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy sa stal Fedor Šimkovic

Nadácia ESET ocenila po druhýkrát špičkových slovenských vedcov. Odovzdávanie cien ESET Science Award sa konalo 14. októbra 2020 v bratislavskej Starej tržnici za prísnych hygienických opatrení, pričom verejnosť spoznala víťazov prostredníctvom online vysielania. Nechýbal medzi nimi ani prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Práve jemu sa medzinárodná odborná komisia, ktorej predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, rozhodla udeliť cenu v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2020 za jeho výskum neutrín.


18. 01. 2021 08.48 hod.
Od: Redakcia NU

Na stope k pochopeniu evolúcie vesmíru

Neutrína patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikli v prvej sekunde veľkého tresku a odvtedy sa neustále kreujú všade vo vesmíre – v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele. „Neutrína sú záhadou a súčasne kľúčom k pochopeniu evolúcie vesmíru a v ňom prebiehajúcich procesov,“ hovorí ocenený vedec. Môžu nám poodhaliť, ako vznikol vesmír, čo je to tmavá hmota, prečo vo vesmíre dominuje hmota nad antihmotou a čo sa deje pri zrážkach neutrónových hviezd či čiernych dier. Profesor Šimkovic vo výskume využíva atómové jadrá ako laboratórium na štúdium fundamentálnych vlastností neutrín. Svojimi aktivitami pokrýva oblasti atómovej fyziky, jadrovej fyziky a fyziky častíc s expanziou do astrofyziky. Jeho vedecký tím vytvára tiež potrebný softvér na spracovanie a interpretáciu dát k neutrínovým experimentom.

„Ten pocit z ocenenia ESET Science Award je fantastický. A veľmi rád sa k nemu vraciam. Som nesmierne poctený, že rozhodnutie prišlo od renomovanej komisie vedenej nobelovským laureátom Kipom Thorneom, ktorý je nespochybniteľnou vedeckou autoritou. Gratulácie doposiaľ prichádzajú od mojich kolegov a priateľov zo Slovenska i z celého sveta. Veľmi si ich vážim a ďakujem za ne,“ povedal nám ocenený.

Jeho entuziazmus mu nedovolí byť priemerným

Podľa profesora Šimkovica je vo vedeckej profesii dôležitá chuť po poznaní, vedec sa musí na problém vedieť pozrieť z rôznych strán a neúspechy ho musia motivovať, nie odradiť. Tiež je zástancom toho, aby slovenské vedecké tímy ešte viac spolupracovali s medzinárodnými inštitúciami, ktoré majú prístup k významným vedeckým infraštruktúram a technológiám. „Myslím si, že slovenská veda je stále príliš zahľadená do seba. Sme malá komunita a chýba nám väčšie medzinárodné prepojenie a odozva. Otvorenie sa medzinárodnému priestoru by mohlo priniesť slovenskej vede viac úspechov,“ myslí si laureát z UK, ktorého portfólio sa hmýri množstvom medzinárodných spoluprác.

A čím by bol profesor Šimkovic, keby nebol vedcom a nevenoval sa fyzike? Podľa profesora Stanislava Tokára, kolegu z katedry jadrovej fyziky a biofyziky, by bol určite dobrým športovcom, veď v mladosti sa zaoberal plávaním a súťažil napríklad aj s Miloslavom Roľkom, majstrom Európy z roku 1977 v disciplíne 100 m znak. „Ale aj keby sa dal na niečo iné, určite by sa vypracoval na vysokú úroveň. Jeho zápal pre zvolenú aktivitu by mu totiž nedovolil byť priemerným,“ domnieva sa.

Profesora Fedora Šimkovica si však jeho kolegovia a študenti vážia nielen pre jeho špičkovú vedeckovýskumnú prácu, ale najmä pre jeho ľudský prístup, ktorý uplatňuje aj vo výučbe. „Keď počas prednášky či seminára vidí, že sú študentom niektoré veci nejasné, snaží sa ich vysvetliť znova, pričom dokáže pohotovo prísť s novým uhlom pohľadu. Nestráca svoj príslovečný entuziazmus a aplikuje ho pri každom jednom študentovi,“ hovorí doktor Rastislav Dvornický, jeho bývalý študent a dnes už kolega. Okrem toho sa podľa jeho slov Fedor Šimkovic, asi ako každý výnimočný vedec, zvykne tak pohrúžiť do úvah o neutrínach, že niekedy nie je duchom úplne prítomný. „Dôsledkom toho sú rôzne komické situácie, napríklad keď raz netrpezlivo očakával študentovu odpoveď na svoj e-mail, ktorý mu, ako neskôr vysvitlo, ešte ani neodoslal,“ dodáva s úsmevom.

Ivan Varga exceloval v kategórii vysokoškolských pedagógov

Ocenenie ESET Science Award si tento rok odniesol aj prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., z Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK. Stal sa víťazom v kategórii výnimočný vysokoškolský pedagóg, o ktorej rozhodovali zástupcovia slovenských vedeckých univerzít. Jeho výskumný tím ako jeden z prvých na svete opísal široké lymfatické priestory v stene vajíčkovodov a výskyt špecializovaných buniek imunitného systému potláčajúcich obranné reakcie vo výstelke vajíčkovodov.

Vo vede neexistuje banálny problém

Na tieto základné výskumy teraz nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali nové poznatky využiť pri liečbe neplodnosti žien. Jeho tímu sa podarilo tiež potvrdiť súvislosť medzi niektorými vrodenými chybami srdca a zmenenou mikroskopickou stavbou detskej žľazy. Fascinuje ho študovať stavbu ľudského tela na úrovni, ktorú oko nevidí. „Vo vede všeobecne platí, že ak sa nejaký problém javí ako malý a banálny, zväčša sme ho len dostatočne nepreskúmali,“ zdôrazňuje profesor Ivan Varga. „Preto sa neobávam, že by sa raz výskum v anatómii skončil. Každá nová informácia prináša nové otázky a hľadanie odpovedí je pre mňa hnacím motorom.“ V posledných rokoch sa intenzívne venuje aj inovácii názvoslovia používaného v mikroskopickej anatómii. Označuje to za svoju srdcovú záležitosť. V rámci medzinárodného expertného programu FIPAT (Federative International Programme for Anatomical Terminology) sa s vedcami z iných krajín usilujú celosvetovo zjednotiť anatomickú terminológiu, aby sa odborníci bez ohľadu na svoje zameranie či štátnu príslušnosť vedeli vždy exaktne dohovoriť.

A ako profesor Varga vníma úspech v ESET Science Award? „Toto ocenenie som dostal vo veľmi neľahkom období, keď už druhý semester vyučujeme dištančne. Preto ho vnímam ako ocenenie všetkých pedagógov Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa presunuli zo svojich prednáškových miestností a učební do online virtuálneho priestoru. Lebo všetci tí učitelia, ktorí naďalej vyučujú svojich študentov aj za takýchto neštandardných podmienok, sú skutočne výnimoční!“ odkazuje oduševnene.

Prepojenie s praxou považuje za kľúčové

Laureát sa stotožňuje so životným krédom svojho otca, že by bolo tragédiou, ak by raz žiaci neboli múdrejší od svojho učiteľa. Ako pedagóg tiež razí teóriu, že dobrý učiteľ musí z obrovského množstva poznatkov vedieť zvýrazniť najmä tie, ktoré študent v praxi využije. To, že sa mu to darí, potvrdzuje okrem ocenenia ESET Science Award aj medik Ján Chvála: „Jeho prednášky neboli len zaujímavé a interaktívne, ale vždy prepájali teoretické znalosti s klinickou praxou. Hoci sa medici s histológiou a embryológiou stretávajú na začiatku svojho štúdia, vďaka prístupu pána profesora Vargu sme sa so spolužiakmi už vtedy cítili ako riadni ašpiranti na lekársky titul. Nevynechali sme ani jednu jeho prednášku.“

Docent Jozef Záhumenský, Vargov kolega, na jeho adresu povedal: „Každý, kto s ním mal tú česť diskutovať o medicíne a jej príbuzných odboroch, nebude prekvapený, že sa stal jedným z víťazov tohtoročnej ESET Science Award. Rozhovor s ním ma vždy nabije energiou a chuťou do práce, pretože patrí k nepočetnej skupine ľudí, ktorí si nové fakty študujú na dennej báze a svoje argumenty majú vždy podložené poznaním.“

Alexandra Kuliková

Zaujímavé príbehy, fakty, rozhovory a reportáže nájdete v každom čísle časopisu Naša univerzita