Otázky a odpovede k téme prudkého nárastu nákladov na energie


Hovorí sa, že 17. novembra hrozí zatvorenie vysokých škôl. Je to pravda?

Áno, je to pravda. Slovenské vysoké školy sa dostali na pokraj kolapsu. Štát našim univerzitám ostatné tri roky každoročne znižuje dotáciu. Celkovo to predstavuje výpadok už 72 miliónov EUR. Do toho však radikálne rastú ceny všetkého, hlavne energií: len na našej univerzite zaplatíme za tento rok za energie o 5,5 milióna viac. Tie peniaze jednoducho nemáme, a nemáme ich ani ako si „zarobiť“ – sme odkázaní na pomoc štátu.

 

Ako na túto výzvu reagoval štát?

Minulý týždeň dal premiér a zastupujúci minister školstva Eduard Heger verejný prísľub, že dopad energetickej krízy na vysoké školy bude riešiť. Konkrétne záruky sme však stále nedostali. Zároveň zdôrazňujeme, že žiadame nielen dofinancovať výpadky v dôsledku energetickej krízy, ale aj zastaviť znižovanie štátnej dotácie a vrátiť jej výšku aspoň na rok 2020.

 

Čo presne sa stane po 17. novembri, ak nepríde k naplneniu požiadaviek?

O detailoch budeme včas informovať, rovnako aj o presnej forme a časovom období  prípadného prerušenia výučby. Ide o spoločnú aktivitu slovenských vysokých škôl, podporenú všetkými vysokoškolskými reprezentáciami (SRK, RVŠ, ŠRVŠ, ale aj Klubu dekanov a školských odborov), aby vysoké školy postupovali jednotne.

 

Čo presne sa stane po 17. novembri, ak sa požiadavky Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) naplnia len čiastočne?

V tejto chvíli trvá SRK na naplnení všetkých troch požiadaviek – zvrátenie škrtania dotácií, kompenzáciu výpadkov spôsobených energetickou krízou, a dofinancovanie výpadkov v národných a európskych projektov.

 

Čo sa stane, ak štát odmietne pomôcť vysokým školám?

Ak nám štát odmietne navýšiť zdroje, bude to znamenať kolaps – nebudeme schopní uhrádzať svoje finančné záväzky so všetkými právnymi následkami, pravdepodobne by sme neudržali študijné programy, museli by sme uzavrieť časť internátov či prepúšťať. Obávame sa, že takéto kroky by sa dotkli väčšiny našich študentov a zamestnancov.

 

Nedá sa zvýšenie cien energií vyriešiť šetrením?

Vypracovali sme sériu opatrení zameraných na šetrenie. Všetky ostávajúce zdroje chceme nasmerovať do úspornejších technológií - napríklad do novších kotlov či úspornejších žiaroviek. Budeme znižovať teplotu v miestnostiach a kanceláriách, viac využívať energetický útlm, či obmedzovať všetky neesenciálne elektrické spotrebiče v kanceláriách či na internátnych izbách. Takéto úspory však môžu znížiť náklady o 10-15%, pričom nárast cien je už teraz rádovo v stovkách percent. Vyzývame všetkých študentov a učiteľov, aby nám pomohli šetriť energie všade, kde sa len dá. Bez podpory štátu však túto krízu nezvládneme, a to žiadnymi známymi a dostupnými šetriacimi opatreniami.