UK OPÄŤ OBHÁJILA POSTAVENIE V REBRÍČKU THE IMPACT RANKINGS

Bratislava 24. júna 2024: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa v rebríčku spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl opäť umiestnila na zdieľanej 601. – 800. pozícii ako najlepšia vysoká škola na Slovensku. Obhájila tak postavenie v Times Higher Education Impact Rankings (THE Impact Rankings) 2024 pri stále rastúcej konkurencii medzi 2152 inštitúciami zo 125 krajín a regiónov sveta.


UK sa zapája do hodnotenia od roku 2019, kedy spoločnosť THE začala s mapovaním napĺňania cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDGs - Sustainable Development Goals) vysokoškolskými inštitúciami v 17 indikátoroch.  

UK dosiahla najlepšie hodnotenie v ukazovateli SDG 3 (zdravie a kvalitný život), kde bola hodnotená na zdieľanej 62. pozícii, čo predstavuje najlepšie umiestnenie z celého regiónu V4. Univerzita uspela i v indikátore SDG 16 (mier, spravodlivosť a silné inštitúcie) na zdieľanej 81. pozícii. V rámci krajín V4 sa v tomto indikátore nachádza na druhom meste po maďarskej Univerzite v Segedíne. UK sa takisto umiestnila aj v SDG 4 (kvalitné vzdelávanie) a v SDG 17 (partnerstvo k splneniu cieľov) na 801. – 1000. pozícii.

Austrálska Western Sydney University je na čele celosvetového rebríčku už tretí rok v poradí. Na druhom mieste sa spoločne umiestnili britská University of Manchester a austrálska University of Tasmania.

Zo Slovenska sa v šiestom ročníku THE Impact Rankings umiestnilo spolu päť vysokých škôl. Okrem UK aj Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (1001. – 1500. priečka), Technická univerzita v Košiciach (1001. – 1500. priečka), Ekonomická univerzita v Bratislave  (1001. – 1500. priečka) a Žilinská univerzita v Žiline (1501+ priečka).

V minulom roku sa UK v rebríčku umiestnila v celkom hodnotení na 600. – 800. pozícii; v SDG 3 na 201. – 300. pozícii; v SDG 16 na delenom 77. mieste; v SDG 4 na 601. – 800. mieste a v SDG 17 na 801. – 1000. pozícii.