Prihláste svoj projekt do programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede a získajte 5-tisíc eur

Spoločnosť L'Oréal Slovensko spolu s partnermi Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou komisiou pre UNESCO spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Tri vedkyne do 40 rokov si rozdelia finančné prostriedky v celkovej výške až 15-tisíc eur. Prihlasovanie je možné do 15. februára 2023.


Cieľom programu je motivovať vedkyne pôsobiace na Slovensku a oceniť ich prácu. V 7. ročníku, do ktorého sa možno prihlásiť na stránke www.prezenyvovede.sk až do 15. februára 2023, si ocenenie v sume 15-tisíc eur rozdelia tri výskumníčky do 40 rokov (vrátane) z oblasti dvoch environmentálnych vied, fyzikálnych vied a matematiky či informatiky.

Najúspešnejšie projekty ocenia v týchto kategóriách: formálne vedy (matematika, štatistika, informatika), vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (medicína, biochémia a podobne) a fyzikálne a technické vedy (fyzika, astronómia, stavebníctvo, strojárstvo). Keďže finančná odmena nie je limitovaná iba na použitie vo vedeckom výskume, víťazka môže sumu 5-tisíc eur použiť na profesijný rozvoj, ale aj na súkromné účely.

„Žien pracujúcich vo vedeckom svete je v porovnaní s mužskými kolegami stále málo. Vďaka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede podporujeme výskumníčky nielen finančne, ale zároveň verejne vyzdvihujeme ich prácu, aby mali ďalšiu motiváciu pokračovať vo svojom výskume,“ vyjadril sa Petr Štěpánek, vedecký riaditeľ L´Oréal Slovensko. Práce bude hodnotiť odborná komisia v SAV, ktorej predsedá profesorka Ľubica Lacinová.

Do predošlého ročníka projektu sa prihlásilo viac ako dvadsať vedkýň. V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila doktorka Xiaolu Hou, ktorá pôsobí na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, laureátkou kategórie formálne vedy sa stala doktorka Hana Šmitala Mizerová z Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky UK v Bratislave. V kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied zvíťazila docentka Soňa Kucharíková, pôsobiaca na Pracovisku laboratórií KTD a LVM Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TRUNI v Trnave.