Archív

Historická zodpovednosť politikov, vedcov a učiteľov08. 01. 2021

"Ocitli sme sa v situácii historickej šance pre politikov, ktorí riadia náš štát. Ak správne využijú fond obnovy a zabezpečia nutné reformy na zvýšenie kvality...

Desatoro duševného zdravia (aj počas pandémie)25. 12. 2020

Uplynulo už dosť rokov od chvíle, kedy mi zavolali z Ligy pre duševné zdravie, že by potrebovali vypracovať osvetový materiál o tom, ako si zachovať duševné...

iBOBOR 202022. 12. 2020

Aj túto jeseň FMFI UK s podporou partnerov úspešne zorganizovala informatickú súťaž pre desiatky tisícov žiakov ZŠ a študentov SŠ.

Namiesto rigidných zadaní riešime reálne problémy21. 12. 2020

Bakalársky titul získal z informatiky na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Svoje IT vedomosti si však...

Vianočná rapsódia21. 12. 2020

Fixácia na ideálny „obraz Vianoc“ nás môže obrať o skutočné vianočné posolstvo.

The man who taught the scientists all over the world to...21. 12. 2020

“I have a PhD in molecular biology and I still barely understand what most scientists are talking about,” US scientist John Bohannon admits with a smirk during...

Americkí vedci zistili...21. 12. 2020

Slovenské redakcie len zriedka dávajú väčší priestor vede a ešte zriedkavejšie majú na vedu vyčlenených redaktorov, ktorí sa venujú výlučne popularizovaniu...

Teológia musí pristupovať k vieroučnej tradícii kriticky21. 12. 2020

Mysleli ste si, že teológia, ktorá celé stáročia venuje pozornosť rovnakému korpusu textov, už pri ich interpretácii predsa nemôže prísť s prevratným zistením,...

Ľudia potrebujú vo vede vidieť prínos pre svoj život21. 12. 2020

Ako to vyzerá s popularizáciou vedy a techniky na Slovensku? O ktoré vedecké témy javí verejnosť najväčší záujem a s čím to súvisí? Čo by malo byť vlastne...

Právnická fakulta UK nominovala Daniela Lipšica do funkcie...20. 12. 2020

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „PraF UK“) dňa 18. 12. 2020 podala do podateľne Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky...

Anorexia nie je logická, jej podstatou je strach19. 12. 2020

Jej prvou oficiálne potvrdenou diagnózou bola mentálna anorexia. Po viac ako roku liečenia sa však objavili znaky mentálnej bulímie, s ktorou bojuje doteraz....

Najstarší univerzitný časopis na Slovensku oslavuje 65 rokov18. 12. 2020

Prvé číslo Našej univerzity vyšlo v septembri 1955. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli poodchýliť vám dvere do našej redakcie, aby ste mali predstavu, ako...

Naturalizmus ako univerzálny filozofický program15. 12. 2020

V utorok 8. decembra 2020 sa konal už tretí zo série plánovaných workshopov v rámci projektu APVV Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, tentokrát...

Konferencie v príjemnom prostredí Malých Karpát15. 12. 2020

Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia – už názov strediska napovedá, čo stačí naťukať do GPS, aby ste dorazili do cieľa. Pre lepšiu predstavu...