Archív

Filozofická fakulta UK oslavuje24. 10. 2011

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), ktorá patrí medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského, si v týchto dňoch pripomína 90....

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave realizujú...21. 10. 2011

Bratislava, 21. októbra 2011: Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v týchto dňoch podieľajú na medzinárodnom výskume realizovanom v...

Právnická fakulta UK si pripomenula 90. výročie svojej...19. 10. 2011

Bratislava, 19. októbra 2011: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) si dňa 19. októbra 2011 pripomenula 90. výročie svojej činnosti.

Akademický senát UK podporil uznesenie senátu Lekárskej...17. 10. 2011

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 12. októba 2011 podporil uznesenie Akademického senátu Lekárskej fakulty UK o...

Tlačová konferencia Filozofickej fakulty UK17. 10. 2011

24. 10. 2011 o 10.00 hod., Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

Fakulta managementu UK oslávila 20 rokov13. 10. 2011

Vo štvrtok 13. októbra 2011 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadnutie Vedeckej rady Fakulty managementu UK (FM...

Právnická fakulta UK si pripomenie 90. výročie činnosti11. 10. 2011

19. októbra 2011 o 12.30 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava (1. poschodie)

Na UK sa zišli svetoví experti na univerzitné rankingy10. 10. 2011

Na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v dňoch 10. a 11. októbra 2011 uskutočnila medzinárodná konferencia: IREG FORUM: National University...

IREG Forum na pôde Univerzity Komenského v Bratislave06. 10. 2011

10. a 11. októbra 2011, Auditórium Maximum, Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Fakulta managementu UK oslávi 20. výročie05. 10. 2011

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) oslavuje v tomto roku 20. výročie svojho založenia.

Program osláv 90. výročia Filozofickej fakulty UK05. 10. 2011

24. - 25. októbra 2011, Filozofická fakulta UK

Fínsky jazyk - celoslovenská novinka na Filozofickej...03. 10. 2011

Bratislava, 3. októbra 2011: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) ponúkla študentom v akademickom roku 2011/2012 nový študijný...

Quo vadis, univerzitné vzdelávanie?01. 10. 2011

Bratislava, 1. 10. 2011: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) organizuje počas roka 2011 - pri príležitosti 65. výročia svojho...

Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave...29. 09. 2011

Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave (UK) - rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektor UK pre medzinárodné vzťahy doc. Ľudomír Šlahor sa dňa 28....

Európske univerzity potvrdili na konferencii vo Varšave...29. 09. 2011

V dňoch 26. a 27. septembra 2011 sa vo Varšave uskutočnila medzinárodná konferencia „Cities and their Universities for Creation of Knowledge and Innovation,“...