Archív

Vyhlásenie volieb členov Správnej rady UK30. 09. 2022

Akademický senát UK na svojom 24. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 28. 9. 2022 pod vedením prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. vyhlásil v rámci dvoch prijatých...

Študentka Univerzity Komenského zvíťazila vo Falling Walls...30. 09. 2022

Bratislava 30. septembra 2022: Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab má na Slovensku tento rok netradične dvoch víťazov. Stali sa nimi...

Hana Mizerová získala ocenenie pre ženy vo vede29. 09. 2022

Hana Šmitala Mizerová z Univerzity Komenského v Bratislave získala ocenenie L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii formálne vedy.

Ponuka ubytovania pre študentov - ŠaKS Modra Harmónia.28. 09. 2022

Na ubytovanie internátneho typu pre študentov je vyčlenené 1. poschodie v zariadení ŠaKS Modra Harmónia.

UK udelila čestný doktorát rehabilitačnému lekárovi...28. 09. 2022

Bratislava 28. septembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave udelila dnes čestný doktorát rakúskemu rehabilitačnému lekárovi Helmutovi Kernovi,...

Otázky a odpovede k téme prudkého nárastu nákladov na...27. 09. 2022

Hovorí sa, že 17. novembra hrozí zatvorenie vysokých škôl. Je to pravda? Áno, je to pravda. Slovenské vysoké školy sa dostali na pokraj kolapsu. Štát našim...

Podpora študentských spolkov na UK - výzva na predkladanie...26. 09. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave zastúpená rektorom UK Marekom Števčekom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí, na základe ktorej bude poskytnutá účelová...

Slovenské finále Falling Walls Lab 26. 09. 2022

Vo štvrtok 29. septembra 2022 o 15.00 h sa v Rektorskej sieni na Univerzite Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) uskutoční inšpiratívne...

Pomoc Ukrajine26. 09. 2022

Pandémia mnohých vlákala do králičej nory nezmyslov26. 09. 2022

Psychológ Radomír Masaryk skúma správanie tínedžerov, postoje ľudí k očkovaniu, ale aj to, aké marketingové stratégie zaberajú a prečo. Ako prorektor UK pre...

UK prijala opatrenia na šetrenie energií23. 09. 2022

Bratislava 23. septembra 2022: Univerzita Komenského v Bratislave prijala sériu odporúčaných úsporných opatrení v oblasti energetiky, ktoré by mali ušetriť 10...

Užitočné info: Príručka pre prvákov23. 09. 2022

Nastupujete tento semester do prvého ročníka a neviete, čo máte od štúdia na univerzite očakávať? Vysoká škola predstavuje výzvu a je dôležitým míľnikom vo...

Na ESET Science Award je nominovaných 6 vedcov a vedkýň UK22. 09. 2022

Ocenenie ESET Science Award už štyri roky vyzdvihuje prácu výnimočných vedeckých a pedagogických osobností a vysvetľuje verejnosti ich nenahraditeľnú úlohu v...

Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a...21. 09. 2022

Začiatkom októbra prebehne konferencia Akadémia 21. storočia – cestou k inklúzii vo výskume a inováciách. Jej hlavnou témou bude rodová rovnosť ako politika...

V obci Pusté Úľany pri Galante našli meteorit20. 09. 2022

25. júna sa nad juhozápadným Slovenskom objavil jasný meteor, ktorý bol dobre viditeľný na večernej oblohe. Vedci z UK oznámili nález prvého úlomku!