Archív

Podpora vzdelávania znevýhodnených skupín študentov20. 09. 2012

Univerzita Komenského je prostredníctvom Centra podpory študentov so špecifickými potrebami zapojená do medzinárodného Tempus projektu UMEI, zameraného na...

Výtvarná súťaž pre študentov UK: Novoročný grafický list...19. 09. 2012

Študenti UK, zapojte sa do výtvarnej súťaže o najkrajší NOVOROČNÝ GRAFICKÝ LIST, ktorý bude súčasťou pozvánky rektora UK na Vianočný koncert 2012.

Univerzita Komenského v Bratislave otvorila 94. akademický...17. 09. 2012

Bratislava, 17. septembra 2012: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes otvorila v poradí 94. akademický rok. Slávnostné zhromaždenie akademickej obce UK...

Letná škola žurnalistiky privíta zahraničných Slovákov30. 08. 2012

Bratislava, 30. augusta 2012: Spolu 21 Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí pôsobia ako redaktori v krajanských periodikách, absolvuje od pondelka 3. septembra...

Skončil sa 48. ročník letnej školy slovenského jazyka a...24. 08. 2012

V Bratislave 24. augusta 2012: Slávnosťou v Aule Univerzity Komenského v Bratislave bol dnes ukončený 48. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry...

Letná Bratislavská univerzita seniorov priniesla kúsok...23. 08. 2012

V dňoch 13. až 22. augusta 2012 zorganizovalo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v...

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského oslavuje...23. 08. 2012

Bratislava, 23. augusta 2012: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) si v týchto dňoch pripomína svoje 60. narodeniny. Samostatná...

Skončil sa 10. ročník Detskej Univerzity Komenského22. 08. 2012

Bratislava, 22. augusta 2012: Záverečnou prednáškou a slávnostnou promóciou sa dnes zavŕšil 10. ročník Detskej Univerzity Komenského. Na tému „Prečo nám peľ...

Univerzita Komenského privíta takmer 8000 prvákov20. 08. 2012

Bratislava, 20. augusta 2012: Univerzita Komenského v Bratislave privíta v akademickom roku 2012/2013 na svojich 13 fakultách 7790 nových študentov v dennej i...

Týždeň prírody na Prírodovedeckej fakulte UK16. 08. 2012

Bratislava, 16. augusta 2012: Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v pondelok 20. augusta 2012 začína Týždeň prírody - denný letný...

Stanovisko rektorov dvanástich slovenských univerzít a...15. 08. 2012

V Bratislave 15. augusta 2012

Nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov, diplomacie a...07. 08. 2012

Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Právnickej fakulty UK ponúka možnosť nadstavbového štúdia.

Najväčšie študentské internáty Univerzity Komenského...02. 08. 2012

Dva najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského v Bratislave – Vysokoškolský internát Družba a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny – nemajú voľno...

Univerzita Komenského privíta 161 priaznivcov slovenčiny z...01. 08. 2012

V nedeľu 5. augusta 2012 sa opäť otvoria brány letnej školy slovenského jazyka a kultúry, ktorú organizuje Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu...

Voľnočasové športovanie na Filozofickej fakulte UK sa teší...30. 07. 2012

Bratislava, 30. júla 2012: Študenti i zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) môžu vo voľnom čase rozvíjať rôzne športové...