Personnel

Alexandra Adámeková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Dekanát, Referát finančnej učtárne
účtovník finančný
02/602 95 320
F2 - 4

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736

MDDr. Matúš Adamička

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
3.dAHaE/x

PharmDr. Adriana Adamičková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, V. interná klinika, Jednotka klinického výskumu
VV zamestnanec v biol.odboroch

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Tomáš Adamík

Comenius University in Bratislava, Comenius University Science Park
odborný pracovník / riešiteľ projektu
+421 2 9026 8807
0911 778 823

Ing. Tomáš Adamík

Comenius University in Bratislava, Comenius University Science Park
odborný pracovník / riešiteľ projektu

Martina Adamjáková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty, Referát pre rozvoj fakulty
referent v administratíve, i. n.

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page