Personnel

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453

PharmDr. Laura Adamkovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Organisation and Management of Pharmacy
2.dKFC

MUDr. Louise Mária Adamová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
3.dNE

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Mgr. Silvia Adzimová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
3.dOT/x

Hamid Afzali

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
1.dFGG_GGU

Renáta Ághová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9441

Friday Ikechukwu Agu

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
2.dAPM_MU

MSc. Kishan Aherwar

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra geológie a paleontológie
3.dTES
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page