Personnel

Mgr. Ľubica Žiška Böhmerová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Darina Žitná

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik, i. n.
+421 2 9014 9586

doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Ústav lekárskej chémie,bioch. a kl.bioch
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9011 9559

Milan Živický

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Dekanát, Oddelenie prevádzky
vrátnik

Ivan Žoldoš

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie opráv Mlyny, Referát maliarskych prác Mlyny
vedúci referátu

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Viera Žufková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Languages
Assistant Professor of Department of Languages
02/50117210
02/50117210
No. 117 (Odbojárov 10)

MUDr. Eva Žůrková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
asistent vysokej školy, univerzity
First page Previous page ... 697 698 [699]