Personnel

Michal Zorvan

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Technický odbor Mlyny, Oddelenie údržby Mlyny
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra logiky a metodológie vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2045
02/592 44 320

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9013 1127

Ing. Eva Zradulová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Tajomník fakulty, Oddelenie prevádzky a správy majetku
technik investičnej výstavby
+421 2 9011 9302

Ľudmila Zrubcová

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek kvestora, Oddelenie personálnej práce
referent personálneho útvaru, i. n.
+421 2 9010 2113

Mgr. Róbert Zsembera

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Rectors office
asistent rektora
+421 2 9010 2011
+421 905 776 844
10 2011

Mgr. Róbert Zsembera

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek kvestora, Ekonomický odbor Mlyny
administratívny zamestnanec, i. n.

Mgr. Eszter Zsemlye

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
3.dLN

Ing. Martin Zubák

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník materiálový
+421 2 9013 2138

Mgr. Timea Zubáková

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Tajomník fakulty, Študijné oddelenie, Referát pre zahraničných študentov
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9011 9863
First page Previous page ... 694 695 [696] 697 698 ... Next page Last page