Personnel

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra muzikológie
Associate Professor
+421 2 9013 2174

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Úsek prodekana pre ved. výskum a PhD.
vice dean
+421 2 9013 2077

RNDr. Milan Zvarík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie biomedicínskej fyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/602 95 624
F2 - -109

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9704

akad. mal. Lýdia Zvolenská

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Anatomický ústav
umelecký grafik
+421 2 9011 9345
02/593 57 345

Mgr. Branislav Žabenský

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
5.dALX

MUDr. Martin Žabka, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, I. ortopedicko-traumatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ľudmila Žalkovičová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Katedra informačných systémov
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9021 2148

Mgr. Petra Žaludová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts
2.dVD

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9181
First page Previous page ... 693 694 [695] 696 697 ... Next page Last page