Verejné obchodné súťaže

Momentálne prebiehajúce verejné obchodné súťaže:

Obchodná verejná súťaž16. 03. 2017

Obchodná verejná súťaž – predaj nehnuteľností a prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam ul. Kalinčiaka, Vrútky.

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže "Rozšírenie tepelného...22. 01. 2016

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Zrušenie obchodnej verejnej súťaže "Rozšírenie tepelného hospodárstva Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra -...