Faculty coordinators and administrators

FACULTY OF MEDICINE

Faculty coordinator:
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. - Vice-dean
Tel.: +421 2 9011 9525
e-mail: daniela.ostanikovafmed.uniba.sk 

Head of International Relations Office 
PhDr. Miriama Mikulková, PhD., MBA
e-mail: miriama.mikulkovafmed.uniba.sk 

Administrators: 
Bc. Petra Šikulová
Tel.: +421 2 9011 9690
e-mail: petra.sikulovafmed.uniba.sk

Zuzana Opoldusová, MSc.
Tel.+421 2 9011 9712
e-mail: zuzana.opoldusovafmed.sk 

Silvia Zemková
Tel.: +421 2 9011 9710
e-mail: silvia.zemkovafmed.uniba.sk 

Address: Špitálska 24, 813 72 Bratislava

FACULTY OF LAW

Faculty coordinator:
prof. JUDr. Lívia Trellová, PhD. - vice-dean
Tel.: +421 2 59 24 43 04
e-mail: livia.trellova@flaw.uniba.sk

Administrator
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Tel.: +421 2 59 24 41 43
e-mail: michaela.krescankovaflaw.uniba.sk

Address: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava

FACULTY OF ARTS

Faculty coordinator: 
Aneta Világi, Ph.D. - vice-dean
e-mail: aneta.vilagi@uniba.sk
Tel: + 421 2 9013 1319

Administrators
: 
Ms. Mária Gajarská Kučerová, PhD.
Incoming students and staff
e-mail: maria.gajarska@uniba.sk 
Tel: +421 2 9013 1331

Ms. Lenka Gašová
Outgoing students and staff
e-mail: lenka.gasova@uniba.sk
Tel: +421 2 9013 1331

Address: Gondova 2, 818 01 Bratislava, 1st floor, room nr. 148

FACULTY OF NATURAL SCIENCES

Faculty coordinator: 
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. - vice-dean
Tel.: +421 2 9014 9360
e-mail: marianna.kovacovauniba.sk 

Administrator: 
Mgr. Katarína Reichwalderová
Tel.: +421 2 9014 2043
e-mail: reichwalderova1uniba.sk

https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kontakt/

Address: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

FACULTY OF EDUCATION

Faculty coordinator: 
Mgr. Eva Faithová, PhD. - vice-dean
e-mail: faithova@fedu.uniba.sk

Administrator:
Mgr. Kristína Filipeje
Tel: +421 2 9015 9499
e-mail: international@fedu.uniba.sk

Address: Račianska 59, 813 34 Bratislava, office 201 (2nd floor)

FACULTY OF PHARMACY

Faculty coordinator: 
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. - vice-dean
Tel.: +421 2 50 117 115
e-mail: frecerfpharm.uniba.sk

Administrator: 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Tel.: +421 2 50 11 71 32 
e-mail: erasmusfpharm.uniba.sk

Address: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Faculty coordinator:
PhDr. RNDr. Adriana Kaplánová, PhD. - vice-dean
e-mail: adriana.kaplanovauniba.sk

Administrator: 
Mgr. Marcela Rychtáriková
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: erasmusfsport.uniba.skmarcela.rychtarikovauniba.sk 

Address: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

JESSENIUS FACULTY OF MEDICINE

Faculty coordinator: 
MUDr. Martin Janík, PhD. - vice-dean
Tel.: +421 43 41 31 425
e-mail: martin.janikuniba.sk 

Administrator: 
Janka Sýkorová
Tel.: +421 43 26 33 117 
e-mail: janka.sykorovauniba.sk 

Address: Referát zahraničných vzťahov, Malá hora 4A, 036 01 Martin

FACULTY OF MATHEMATICS, PHYSICS AND INFORMATICS

Faculty coordinator: 
prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. vice-dean
Tel:  02/602 95 674
e-mail: peter.babinec@fmph.uniba.sk 


Administrator: 
Mgr. Patrik Kmetek
Tel.: +421 2 602 95 212
e-mail: kmetekfmph.uniba.sk

Address: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

FACULTY OF ROMAN-CATHOLIC THEOLOGY

Faculty coordinator: 
doc. Mgr. Róbert Horka, PhD - vice-dean
Tel.: +421 2 32 77 71 10
e-mail: robert.horkauniba.sk romana.farskafrcth.uniba.sk

Administrator: 
Mgr. Romana Farská
Tel.: +421 2 32 77 71 05
e-mail: romana.farskafrcth.uniba.sk

Address: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

EVANGELICAL LUTHERAN THEOLOGICAL FACULTY

Faculty coordinator: 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. - vice-dean
Tel.: +421 2 90 20 21 63
e-mail: maros.nicakfevth.uniba.sk

Administrator: 
Mgr. Jana Mokošová
Tel.: +421 2 67 28 81 59
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk

Address: Bartókova 8, 811 02 Bratislava

FACULTY OF MANAGEMENT

Faculty coordinator: 
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., - vice-dean for international relations
e-mail.: lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Administrators:
Mgr. Erika Černeková
e-mail: erika.cernekova@fm.uniba.sk
Tel: +421 2 9021 2026
Erasmus+

Mgr. Romana Farská
e-mail: farska8@uniba.sk
Tel: +421 2 9021 2098
Other mobility programmes

Address: Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava

FACULTY OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

Faculty coordinator:
Mgr. Róbert Martin Hudec
e-mail: robert.hudecfses.uniba.sk
Tel:+421 910 486 865


Administrator:
Mgr. Zuzana Miškóciová
e-mail: zuzana.miskociovafses.uniba.sk
Tel.: +421 2 20 66 98 69

Address: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava