WE OFFER FREE LEGAL ASSISTANCE TO PEOPLE FROM UKRAINE

The Faculty of law at Comenius University responds to the current situation in Ukraine by extending the activities of the Student-run legal advice centre. It offers free legal advice and assitance to people who come to Slovakia to seek protection from the war in Ukraine.


08. 03. 2022 16.29 hod.
By: CU External Relations Office

The Faculty of Law of Comenius University informs on its website that as part of the Student Legal Advice Centre subject students will offer assistance to people from Ukraine who encounter diverse legal problems related to their stay, day-to-day life and other needs in Slovakia. As part of their training, students will prepare legal analyses for their clients and provide assistance in their communication with the Slovak public administration. The service is provided under the guidance of their teachers. 

МИ НАДАЄМО БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ ЛЮДЯМ З УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНІВЕРСИТЕТУ КОМЕНСЬКОГО ВЖЕ ВІДРЕАГУВАВ НА СУЧАСНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ І ВИРІШИВ РОЗШИРИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ. ВІН ПРОПОНУЄ БЕЗКОШТОВНУ ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ ТА ПІДТРИМКУ ЛЮДЯМ, ЯКІ У СЛОВАЧЧІНІ ШУКАЮТЬ ЗАХИСТУ ВІД НЕБЕЗПЕК ТА ЗАГРОЗ ВІЙНИ В УКРАЇНІ.

На своєму сайті юридичний факультет Університету Коменського повідомляє, що в рамках предмета «Студентське юридичне консультування» вони пропонують людям з України допомогу та підтримку у вирішенні різноманітних правових проблем, пов’язаних із перебуванням та життєвими подіями чи потребами у Словаччині.

Студенти підготують юридичний аналіз для зацікавлених та нададуть їм підтримку у спілкуванні з органами державного управління. Все це студенти роблять під наглядом викладачів.