Personnel

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra jadrovej chémie

docent

+421 2 9014 2132

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci

prorektor pre vzdelávanie a soc. veci