Personnel

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra reg. geogr., ochr. a plán. kraj.

profesor

+421 2 9014 9430