Personnel

doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra analytickej chémie

docent

+421 2 60296400