Personnel

doc. RNDr. Božena Šerá, Ph.D.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny

docent

+421 2 9014 9584