Personnel

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra psychológie, Sekcia základných psycholog. disciplín

docentka vysokej školy, univerzity

+421 2 9013 2358