Personnel

Mgr. Jana Brčeková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geologická sekcia, Katedra mineral., petrol. a lož. geol.

odborný asistent

+421 2 9014 2178