Personnel

Dr. Angelika Mašurová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Commercial Law and Economic Law

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9012 9165
02/592 44 165
207SB
Monday 15:30 - 16:30

[]

dekan, prodekan fakulty