Personnel

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane