Personnel

prof. Mgr. Iveta Herichová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie

full professor

+421 2 9014 9572