Personnel

PhDr. Ing. Tomáš Gál PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Agreement

02/592 44 978

[]

technik organizácie prevádzky výpočtovej

0918 110 086