Personnel

Mgr. Barbora Radochová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra mikrobiológie a virológie

odborný asistent

+421 2 9014 9488