Personnel

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva

odborný asistent vysokej školy, univerzi

043/2633 435