Personnel

RNDr. Pavel Beracko, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Biologická sekcia, Katedra ekológie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9014 9478