Personnel

doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Fyziologický ústav

odborný asistent vysokej školy

+421 2 9011 9523
02/593 57 523